• AZADI
  • zdj.3
  • NIJAVARAN

DZIAŁALNOŚĆ

  Rok 2017

  •  Fundacja była głównym organizatorem III edycji międzynarodowej konefrencji "Arab and Muslim World in International Relations", która odbyła się 23 listopada w Europejskim Centrum Solidarności. W konferencji wzięło udział 60 osób z kilkunastu państw. Szerzej o konferencji zob. III edycja - Arab and Muslim World in International Relations
  • Fundacja została parnetrem międzynarodowej konferencji "Bezpieczeństwo państwa i biznesu w cyberprzestrzeni", która odbyła się 25 maja 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Po auspicjami fundacji została wydana pokonferencyjna publikacja "Arab and Muslim World in International Relations" pod red. Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego, która ukazała się w Wydawnictwie Rambler. Szerzej o książce: Arab and Muslim World in International Relations

 arab and muslim world in international relations

Rok 2016 

  • organizacja w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego warsztatów naukowych wspólnie z kołem naukowym Maarifa 8 czerwca 2016 r. pt. Migracje z Afryki do Europy – wolny wybór czy przymus? wraz z debatą „za i przeciw imigrantom”. Warsztaty były  organizowane w ramach cyklu – Afryka w krzywym zwierciadle
  • Fundacja była  współorganizatorem II edycji międzynarodwej konferencji Contemporary Arab and Muslim World in International Relations. Politics, Economy, Law and Culture wraz ze współpracą z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Katarze. Celem konferencji było przede wszystkim przybliżenie problematyki świata arabskiego i w szerszym kontekście muzułmańskiego z uwzględnienie sfery politycznej, gospodarczej, prawnej i kulturowej. Szerzej o konferencji zob.: II edcycja - Arab and Muslim World in International Relations
  • Fundacja zawarła umowę z Instytutem Badań Ekonomiczno-Społecznych w celu realizacji zadań statutowych obydwu podmiotów, udzielania sobie wzajemnego wsparcia merytorycznego przy projektach i podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych