• AZADI
  • zdj.3
  • NIJAVARAN

DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja Europa-Azja-Afryka (dalej Fundacja) zrealizowała bądź jest w stanie realizacji wielu projektów akademickich i naukowo-badawczych.

- organizacja w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego warsztatów naukowych wspólnie z kołem naukowym Maarifa 8 czerwca 2016 r. pt. Migracje z Afryki do Europy – wolny wybór czy przymus? wraz z debatą „za i przeciw imigrantom”. Warsztaty były  organizowane w ramach cyklu – Afryka w krzywym zwierciadle.

- Fundacja była  partnerem  przy organizowaniu i przygotowywaniu konferencji Contemporary Arab and Muslim World in International Relations. Politics, Economy, Law and Culture wraz ze współpracą z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Katarze. Cel konferencji to przybliżenie problematyki świata arabskiego i w szerszym kontekście muzułmańskiego z uwzględnienie sfery politycznej, gospodarczej, prawnej i kulturowej.

Fundacja cechuje się także prowadzeniem aktywności na rzecz kooperacji z innymi instytucjami. W tym przypadku ważnym elementem jest:

- zawarcie współpracy pomiędzy Fundacją a Instytutem Badań Ekonomiczno-Społecznych w celu realizacji zadań statutowych obydwu podmiotów, udzielania sobie wzajemnego wsparcia merytorycznego przy projektach i podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych

Fundacja partycypuje wydawaniu publikacji naukowych (autorzy z Polski i  z zagranicy – Iran Wietnam) dotyczącą problematyki świata arabskiego. W 2016 roku ukazała się publikacja, której wydaniu patronowała także Fundacja. Publikacja ta pt „Arab and Muslim World in International Relations” stanowi zbiór tekstów badaczy świata muzułmańskiego z Polski i z ośrodków zagranicznych.