• AZADI
  • zdj.3
  • NIJAVARAN

CELE

a) Działalność w zakresie rozwoju nauki i biznesu,

b) Działalność w zakresie rozwoju relacji społeczno-kulturowych,

c) Działalność na rzecz propagowania dialogu międzykulturowego,

d) Działalność w zakresie edukacyjnym,

e) Działalność w zakresie promocji polityczno-gospodarczego wizerunku Polski na świecie,

f) Promowanie i wspieranie  działalności dotyczącej relacji i współzależności pomiędzy biznesem i nauką,

g) Promowanie i działalność na rzecz dialogu pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi,

h) Promowanie międzynarodowych i krajowych inicjatyw naukowych

i) Promowanie współpracy międzynarodowej,

j) Wspieranie kultury, nauki i oświaty,

k) Wspieranie projektów rządowych i pozarządowych,

l) Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego,

m) Wspieranie lokalnych inicjatyw społeczności i samorządów,

n) Integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją tradycji, nauki, kultury i sztuki w Polsce, Europie i na świecie, także integracja kulturowa państw Unii Europejskiej oraz państw z europejskiego kręgu kulturowego i krajów Afryki i Azji