Przetargi pomorskie

Przetarg należy do jednej ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy

Autor zdjęcia: kishjar?

Przetarg należy do jednej ze zwyczajowych sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Na gruncie prawa polskiego w przypadkach tych obowiązują ogólne zasady odnoszące się do art. 70 Kodeksu Cywilnego, jak również ustawa o prawie zamówień publicznych. Przetarg dzieli się na ograniczony i nieograniczony. Ograniczony to taki, który wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu. Natomiast przetarg nieograniczony to takie, który rozpoczyna publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Przetargi pomorskie (więcej: http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A11 ) obejmują w 2017 roku ponad 650 tysięcy różnych inwestycji. Pomorze bowiem przebudowuje się, a co za tym idzie infrastruktura tego regionu bardzo się rozwija.

Obecnie prowadzone przetargi w województwie pomorskim

Na stan 2017r, w województwie pomorskim jest realizowanych wiele ofert przetargowych. Ich kwestie często odnoszą się do robót budowlanych. Najwięcej ofert jest ukierunkowanych na Gdańsk i Gdynię, aczkolwiek w miastach takich jak Słupsk, Kwidzyn i Malbork i Chojnice również znajdziemy oferty przetargowe. W Słupsku bowiem przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, wykonaniu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w spółdzielni, jak również wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej do spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o Gdynię to przetargi dotyczą między innymi wykonania przeglądów i konserwacji systemów teletechnicznych, konserwacji systemów klimatyzacyjnych, wykonania robót dotyczących budowy gazociągów, a także zakup rur stalowych.

W odniesieniu do Gdańska znajdziemy oferty przetargowe dotyczące robót elektroenergetycznych, przebudowy gazociągów, jak również remontu balkonów w budynkach mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej. W odniesieniu do Kwidzyna mam oferty związane z modernizacją nawierzchni placu magazynowego.